секс услуги украина
Форум Украины Ракушка
Расширенный поиск

Вернуться   Форум Украины Ракушка > Здоровье и долголетие > Наши дети

Наши дети Наш малыш. Наши дети и все о детях


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.11.2021, 19:09   #1
Снусмумрик
Пользователь
 
Аватар для Снусмумрик
 
Регистрация: 05.08.2015
Адрес: здесь
Сообщений: 1,130
Снусмумрик пока не определено
По умолчанию Прививки. Отказ от прививок.

Каждый родитель самостоятельно решает делать ли прививки ребенку или нет.
В теме пойдет речь о том, как грамотно отказаться от прививок.Цитата:
Образец отказа от прививок. УКРАИНА.Завідувачу поліклініки № …,
п. <П.І.Б. Завідувача>
………………………………………..
………………………………………..
батьків <П.І.Б. дитини>
<П.І.Б. батька>
<П.І.Б. мами>Заява
Я, <П.І.Б. батька>, заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії й інших процедур, пов'язаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань моїй дитині <П.І.Б. дитини>.
1) Відмовляюся від подальших вакцінацій, ревакцінацій та біопроб (манту, р.Пирке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках- декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизма, хвороби льцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.
2) Відмовляюся від можливої вакцинації краснухи, Гепатиту В, ветрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдных клітин тканин абортованих плодів людини.
3) Дана відмова є обмірковане і зважене рішення , прийняте на підставі детального і усебічного вивчення питань, пов'язаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі...
а) ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань)
б) ст. 26 Загальної Декларації Прав Людини і ст. 43 Конституції України (про право на освіту, у тому числі дошкільну);
б) ст. 3, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти громадянами України незалежно від стану здоров'я, переконань і інших обставин);
в) ст. 43 (про згоду на медичне втручання) "Основ законодавства України про охорону здоров'я";
д) чі., ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини)
е) ст. 1, п.1(а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти ("вираз<дискримінація> охоплює всяку різницю, виняток, обмеження... по ознаці... переконань..., що має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відносин в області освіти і зокрема ... закриття для якої-небудь особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якої ступіні чи типу")
е) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),
з) ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
і) ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я).
й) ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (про щеплення за згодою після надання об’єктивної інформації)


Ознайомлений зі змістом Закону України " Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем поставлений у популярність про можливі наслідки відсутності щеплень:
- Ускладнення при коклюші: бронхіт, пневмонія, енцефаліт, пупочные і пахові грижі, випадання прямої кишки, масивні геморрагии і крововиливу в головний мозок;
- Ускладнення при дифтирии - міокардит, неврити, нефротический синдром периферичні паралічі, смерть;
- Ускладнення при правці - аспирационная пневмонія, набряк легень , переломи і вивихи кіст, нашарування вторинної бактеріальної інфекції - бронхопневмонії, сепсис, дефор-мации хребта, контрактури м'язів і суглобів, паралічі черепних нервів, леталь-ный результат;
- Ускладнення при Гепатиті В є затяжний перебіг хвороби з переходом у хрониче-ский гепатит (імовірність - 5-10%), що у свою чергу може привести до цирозу і раку печінки. Імовірність хронічної інфекції в дітей від 1 до 5 років складає 25-50%, у дітей, що заразилися гепатитом при пологах - 90%;
- Ускладнення при Поліомієліті - 80-90% - це легке захворювання, в інших 10% воно викликає параліч. У випадку паралічу близько 25% одержують серйозні порушення, близько 25% одержують середній параліч і 50 % виліковуються;
- Ускладнення при Корі - пневмонія, отит і інші бактеріальні інфекції, а також сліп-та, поразки слуху, розумова відсталість.
- Ускладнення при Туберкульозі - поразкою багатьох органів, що супроводжуються лихо-радкой, значним упадком сил. найчастіше уражаються легені з утворенням полос-тей (каверн), що можуть прориватися в бронхи.

Можливі поствакційні ускладнення:
1. Анафилактический шок;
2. Энцефалопатія;
3. Судорожні стани при t >39
4. Набряк , гіперемія в місці уведення вакцини.
__________________
не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо
Снусмумрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх

  #ADS
Реклама на Форуме
Менеджер
 
 
 
Регистрация: Давно
Адрес: Форум Украины
Возраст: 2010
Сообщений: Много
 


Реклама на Форуме is online  
Старый 02.11.2021, 19:14   #2
Снусмумрик
Пользователь
 
Аватар для Снусмумрик
 
Регистрация: 05.08.2015
Адрес: здесь
Сообщений: 1,130
Снусмумрик пока не определено
По умолчанию

Еще варианты заявления

Заявление № 1


Цитата:
Главному врачу детской поликлиники № 1
Святошинского района

...

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас обеспечить оформление медицинской карты для нашей дочери... с безусловным правом посещения ею государственного дошкольного учреждения без требований о проведении профпрививок, проб Манту и иных процедур, связанных с введением в организм посторонних веществ или ионизирующих излучений.

Наш отказ от проведения профилактических прививок до совершеннолетия дочери есть обдуманное и взвешенное решение, принятое на основании детального и всестороннего изучения вопросов, связанных с вакцинацией, а также полностью соответствует нормам действующего законодательства, в том числе:

Закон Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб»:

Ст. 12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків.

Закон Украины «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:

Ст. 42 Ризиковані методи... профілактики... визнаються допустимими, якщо вони... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта

Ст. 43 Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Медицинских противопоказаний к посещению детского сада у нашей дочери нет. Ребенок здоров, осмотрен специалистами Вашего лечебного заведения, о чем имеются записи в амбулаторной карте. Все необходимые анализы для оформления медкарты формы 02610 нами также были сданы.

В случае отказа просим Вас оформить... больничный лист по уходу за ребенком с... на срок до выдачи оформленной должным образом медицинской карты, а также изложить обоснование отказа в письменном виде, основываясь на верховенстве права:

Положения статьи 8 Конституции Украины:

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.»

Положения статьи 68 Конституции Украины:

Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності...

Положения статьи 53 Конституции Украины:

«Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої... освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної... освіти, різних форм навчання...»

Решении Конституционного Суда Украины «Про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України»
(м. Київ, Справа N 1-4/2004, 4 березня 2004 року, N5-рп/2004):

1) доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

2) Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваш отказ предоставить необходимым образом оформленную справку для посещения детского сада/школы нарушает конституционное право ребенка на образование. Эта конституционная норма имеет силу, высшую по сравнению с Законом Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб». Кроме того, невозможность устроить ребёнка в детский сад/школу по вине Вашего учреждения, может привести к потере мною работы и соответствующему финансовому ущербу.

О возможных последствиях отсутствия прививок и о возможных поствакцинальных осложнениях, вплоть до инвалидности, мы ознакомлены (Додаток 1 до «Інструкції з планування епіднагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів, виявлення та реєстрації поствакцинальних реакцій, ускладнень» з Наказу МОЗ України №48 від 03.02.2006).

Сообщаем Вам также, что вакцинно-профилактическая деятельность Вашего медицинского учреждения противоречит законодательству Украины, поскольку в ее результате может быть нанесен вред здоровью пациентов из-за поствакцинальных осложнений, что запрещено статьей 42 Закона Украины «Основи законодавства України про охорону здоров’я». В случае открытия уголовного дела по факту нанесения указанного вреда кому-либо из пациентов, это заявление может служить обстоятельством, которое отягощает Вашу вину, поскольку является предупреждением о факте нарушения законодательства Украины.

Напоминаем, что информация о факте этого заявления касается состояния здоровья гражданина, а потому является врачебной тайной и не подлежит разглашению, в соответствии с законодательством Украины.

Заявление № 2


Цитата:
Главному врачу детской поликлиники № 1
Святошинского района
...

...

Прочитав Ваше письмо №... на наше заявление..., мы сообщаем о нашей информированности о том, что решение о принятии ребенка в детский сад принимается исключительно руководителем дошкольного учреждения. Однако от нас требуется принести в сад справку с формулировкой, что ребенок по состоянию здоровья может посещать детсад. В Вашем же письме мы не отыскали ясного ответа на два вопроса:

1. Дооформит ли поликлиника справку формы 02610 нашей дочери для устройства ее в детский сад (напоминаем, что все необходимые анализы уже сданы и осуществлен обход специалистов, по заключению которых ребенок абсолютно здоров)?

2. В случае отрицательного ответа на первый вопрос, просим незамедлительно оформить больничный лист маме ребенка.

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваш отказ предоставить необходимым образом оформленную справку для посещения детского сада/школы нарушает конституционное право ребенка на образование. Эта конституционная норма имеет силу, высшую по сравнению с Законом Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб». Кроме того, невозможность устроить ребёнка в детский сад/школу по вине Вашего учреждения, может привести к потере мною работы и соответствующему финансовому ущербу. Сообщаем, что в зависимости от Вашего ответа, следующим нашим шагом станет составление иска в суд.

Что же касается вакцинно-профилактической деятельности Вашего медицинского учреждения, то неужели Вы утверждаете, что сертифицированная вакцина, используемая вашей детской поликлиникой, с ее условиями и терминами сохранения, при условии осмотра врача-педиатра и консультации иммунолога действительно исключает возможность любых поствакцинальных осложнений у всех детей? Вакцина, упомянутая Вами, является исключением и не подпадает под действие Приложения 1 к «Инструкции о планировании эпиднадзора за побочными действиями иммунобиологических препаратов, выявления и регистрации поствакцинальных реакций, осложнений» из Приказа МОЗ Украины № 48 от 03.02.2006.
__________________
не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо
Снусмумрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2021, 07:37   #3
де Монсоро
Пользователь
 
Аватар для де Монсоро
 
Регистрация: 03.06.2021
Адрес: Харьков
Сообщений: 450
де Монсоро на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Снусмумрик Посмотреть сообщение
Каждый родитель самостоятельно решает делать ли прививки ребенку или нет.
Не морочь людям голову. Прививки необходимы.
де Монсоро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 18:13   #4
Снусмумрик
Пользователь
 
Аватар для Снусмумрик
 
Регистрация: 05.08.2015
Адрес: здесь
Сообщений: 1,130
Снусмумрик пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от де Монсоро Посмотреть сообщение
Не морочь людям голову. Прививки необходимы.
Вы странная, женщина? Я не говорю, что прививки не нужны, но если родители считают, что их ребенку прививки во вред, а врачам лишь бы галочку поставить в отчете, то отказываться от прививок надо грамотно и аргументированно.
__________________
не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо
Снусмумрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 14:56   #5
Тох@
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2021
Адрес: Одесса
Сообщений: 7
Тох@ пока не определено
 
По умолчанию

кума вообще малой не делала прививок, бегает здоровая как бык
Тох@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Метки
заявление, прививка, прививки. отказ от прививок.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

     Наш партнёр: ukrhot.comТекущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.Связь с админом lioninet@yandex.ru® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot